MEDIA

MEDIA

Media

Informacje o akredytacjach

Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na wydarzenia w ramach festiwalu „Święto Niemego Kina” w dniach 19-22 kwietnia 2018 r., jest aktywna praca w zawodzie, owocująca regularnymi publikacjami w prasie, telewizji, radiu oraz internecie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 kwietnia pod adresem media@nina.gov.pl.

Kontakt

e-mail: media@nina.gov.pl
promocja@nina.gov.pl
tel.: +48 22 380 49 76
        +48 668 685 411

fax: +48 22 380 49 01