BILETY

BILETY

Bilety

Bilety i rezerwacje

Bilety do nabycia on-line i w kasie kina Iluzjon.

Kasa kina: (22) 848 33 33; iluzjon.rezerwacje@fn.org.pl

Ceny biletów: normalny – 14 zł; ulgowy – 12 zł; karnet – 50 zł (nie dotyczy Repremiery, liczba karnetów ograniczona, dostępny wyłącznie w kasie kina)

Wstęp na wydarzenia towarzyszące bezpłatny.


Zasady zakupu i realizacji Karnetu na wydarzenia podczas 15. Święta Niemego Kina w Kinie Iluzjon, w Warszawie.

  1. Karnet uprawnia do wstępu na pokazy filmowo-muzyczne (9 wydarzeń) odbywające się w ramach 15. Święta Niemego Kina, w Kinie Iluzjon, w dniach 20-22.04.2018. Do karnetu dołączonych jest 9 wejściówek, stanowią wraz z Karnetem całość. Karnet nie obejmuje wejścia na Galę Otwarcia Święta w dniu 19.04.2018.
  2. Koszt zakupu Karnetu wynosi 50 PLN. Karnet można odebrać w kasie Kina Iluzjon, najpóźniej do dnia 19.04.2018. Każdy Karnet wystawiony jest na jedną osobę, opisany imieniem i nazwiskiem Właściciela, posiada unikatowy numer, jest ostemplowany pieczątką Organizatora oraz podpisany. Nie wolno przekazywać karnetu innej Osobie.
  3. Posiadacze Karnetów wchodzą na wydarzenie poza kolejnością. Posiadacz Karnetu powinien zgłosić się do wejścia na wydarzenie (okazać Karnet oraz przekazać wejściówkę bileterowi) najpóźniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia. Po tym czasie obsługa kina nie gwarantuje wolnego miejsca
  4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

Kontakt

Kasa kina:

tel.: (22) 848 33 33

e-mail: iluzjon.rezerwacje@fn.org.pl

Kino Iluzjon 

ul. Narbutta 50a

02-541 Warszawa

Media:
e-mail: media@nina.gov.pl
promocja@nina.gov.pl
tel.: +48 22 380 49 76
         +48 668 685 411

fax: +48 22 380 49 01