PIOTR RACHOŃ

PIOTR RACHOŃ

Piotr Rachoń

Piotr Rachoń muzycznie podróżuje po obrzeżach free jazzu, etno jazzu, soulu i klasyki –dzięki niezwykłej intuicji i odwadze muzycznej nazywany jest czasem szamanem fortepianu, co wymownie charakteryzuje jakość uprawianej przez niego sztuki, łączącej rytualizm tradycji ludowych Wschodu z improwizacjami jazzowymi. Artysta nie uprawia muzyki dla niej samej. Jego zdaniem muzyka jest drogą, instrument narzędziem, a sam muzyk poszukiwaczem wyższej rzeczywistości, z której źródło biorą najpiękniejsze dźwięki. Muzyka Piotra Rachonia bywa ascetyczna, skromna w formie, choć zawsze jest niezwykle bogata w wyrazie i wywołuje w słuchaczu feerie duchowo-zmysłowych doznań. Rachoń współpracuje z muzykami z Polski, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Tuwy oraz z wielu krajów Europy, a także z Syberii. Zapraszają go oni do wspólnych projektów, ale i chętnie uczestniczą w realizacjach jego pomysłów autorskich (np. projekt Avatar).