ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW O KRAKOWIE

ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW O KRAKOWIE

Zestaw krótkich filmów o Krakowie


Krakowska miejska straż pożarna
(reż. Szczęsny Mysłowicz, Polska 1929)

Krakowska miejska kolej elektryczna (reż. Szczęsny Mysłowicz, Polska 1929)

Planty krakowskie (reż. Szczęsny Mysłowicz, Polska 1929)

Lajkonik (reż. Szczęsny Mysłowicz, Polska 1929)


W roku 1929, w Poznaniu odbyła się PWK - Powszechna Wystawa Krajowa. Była to ogromna wystawa zorganizowana z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości, podczas której zaprezentowano rozwój i osiągnięcia młodego państwa niemal we wszystkich dziedzinach. Władze Krakowa zamówiły filmy promujące miasto, które wyświetlane były podczas wystawy. Ich twórcą był Szczęsny Mysłowicz – filmowiec z Krakowa, założyciel Instytutu Filmowego „Lumen”, producent także wielu innych filmów dokumentalnych o Krakowie i okolicach.

Podczas tegorocznego Święta Niemego Kina zaprezentujemy cztery spośród filmów przygotowanych na PWK. Wszystkie zostaną wyświetlone z kopii 16mm, wykonanych w 1961 roku z materiałów archiwalnych FINA.

Źródło: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa


Kronika Projekcja z taśmy 16 mm | 46 minut

21.10.2023, godz. 15:00

Sala Stolica

Muzyka Muzyka na żywo | Aga Derlak Trio

  • „Lajkonik” | Fot. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

  • „Lajkonik” | Fot. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

  • „Lajkonik” | Fot. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

  • „Lajkonik” | Fot. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

  • „Lajkonik” | Fot. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny