JAKUB ZIMOŃCZYK

JAKUB ZIMOŃCZYK

Jakub Zimończyk

Akordeonista i harmonista, uczeń Piotra Gacy i Tadeusza Lipca. Muzyki tradycyjnej uczył się, pracując także z archiwaliami, które nierzadko sam odnajdywał. Jest wielbicielem muzyki Małopolski północnej, pogranicza opoczyńsko-radomskiego oraz polskiej muzyki dwudziestolecia międzywojennego. Gra oberki, polki i fokstroty w Orkiestrze Tanecznej Bonanza. W Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej prowadzi warsztaty z gry na akordeonie i harmonii trzyrzędowej.

  SOBOTA | 30 PAŹDZIERNIKA | 19:00 | SALA MAŁA CZARNA

Wiejskie grzechy / „Baby riazanskije” | reż.: Iwan Prawow, Olga Prieobrażenska | ZSRR, 1927 | 89’ | DCP


  • Materiały prasowe